Algemene Voorwaarden | Sport- en Gezondheidscentrum Body Dynamics
 • Openingstijden

  OPENINGSTIJDENX

  MAANDAG 08:00 - 22:00 uur

  DINSDAG 08:00 - 22:00 uur

  WOENSDAG 08:00 - 22:00 uur

  DONDERDAG 08:00 - 22:00 uur

  VRIJDAG 08:00 - 22:00 uur

  ZATERDAG 09:00 - 17:00 uur

  ZONDAG 09:00 - 13:00 uur

 • 0344-619777
 • Contact

  Neem contact met ons opX

  ADRESGijsbert Stoutweg 7a, 4005 LE Tiel, Nederland
  info@body-dynamics.nl

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden staan vermeld op ons inschrijfformulier:

Art. 1: Het abonnementsgeld wordt per maand door middel van automatische incasso of via contante betaling voldaan. Kiest u voor contante betaling, dan bent u verplicht om dit per 3 maanden te voldoen. Heeft u een betalingsachterstand van langer dan 2 maanden in de contante betaling, dan gaan wij over op automatische incasso van het verschuldigde bedrag.

Art. 2: Bij het in gebreke blijven is de deelnemer 5 euro administratiekosten verschuldigd.

Art. 3: Het abonnement heeft minimaal de gekozen looptijd van 1, 3, 6, 12 of 24 maanden. Na deze periode is het abonnement per maand opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, tenzij u kiest voor een nieuw abonnement. Tussentijds opzeggen of omzetten naar een abonnement met minder mogelijkheden is niet mogelijk.

Art. 4: Alleen schriftelijk/ per e-mail opzeggen wordt geaccepteerd.

Art. 5: Bij langdurige ziekte worden de maandbedragen geïncasseerd, bij beter melding wordt deze periode verrekend. Tevens wordt de ziekteperiode aan de abonnementsperiode toegevoegd. Voorwaarde hiervoor is dat er altijd sprake is van een actief lidmaatschap. Indien er sprake is van een medische urgentie waardoor er geen gebruik gemaakt kan worden van onze sportfaciliteiten, dan wordt het contract ontbonden.

Art. 6: Body Dynamics behoudt zich het recht om jaarlijks de abonnementsgelden te indexeren met minimaal het niveau van de prijsindex.

Art. 7: Uitsluitend binnenschoenen zijn toegestaan in het sportcentrum. Slippers zijn niet toegestaan. Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht. Apparaten en materialen dienen na gebruik schoongemaakt en teruggelegd te worden.

Art. 8: Body Dynamics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel ,ongeval, zoekgeraakte voorwerpen van welke aard of oorzaak dan ook.

Art. 9: De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Body Dynamics gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Art. 10: Ik ga akkoord/ niet akkoord   dat mij via e-mail een nieuwsbrief en/of clubinformatie wordt toegezonden.

Art. 11: In alle gevallen waarin deze lidmaatschapsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Art. 12: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Body Dynamics om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Body Dynamics. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

COPYRIGHT © SPORT- EN GEZONDHEIDSCENTRUM BODY-DYNAMICS.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
ADRES: GIJSBERT STOUTWEG 7A, TIEL. TELEFOON: 03 44 61 97 77